Web marketing, šta je to USP u elektronskoj prodaji, mali zaključak.

Potrebno je reći, šta je to USP u elektronskoj trgovini. Ovo je vrlo značajan termin i govori o vašoj jedinstvenosti.

Šta je to USP, mali prikaz.


USP ili unique selling point, odnosno jedinstvena prodajna vrednost, je pokazatelj po čemu je vaša ponuda na internetu jedinstvena i kako se razlikuje od drugih u vašoj branši.

To se vidi na slučaju Coca Cola kompanije. Njene jedinstvenost je u tome što imaju bocu jedinstvenog dizajna, što je razlikuje od ostalih korporacija u toj branši.

Kako to razviti? Potrebna je orginalnost i korisnost to su dva principa koja su jako važna ako želite da razvijete svoj USP.

Rezime.


USP je termin koji je važan i na njega treba misliti ako želite da povećate konverziju vaših web prikaza.

Comments

Popular Posts