Web marketing, novi trend 2015 - personalizovan marketing plan.

Trebalo bi nešto da se napiše o novim trendovima na internetu kada je reč o marketingu, to će biti nekoliko novih pojmova.

Koji su principi personalizovanog marketinga, objašnjenje.


Personalizovan marketing je aktivnost koji vrši marketar tako što priča intimne stvari o sebi određenoj grupi pratioca na nekom kanalu neke društvene mreže npr. Facebook.

Priče treba da su svakidašnje sa osvrtom na proizvod i uslugu koja se nudi. Šta to znači?

То znači da marketer treba da koristi te proizvode i da apeluje svojim prijateljima na mreži da i oni isto to rade.

To može biti neki program za zaradu novca preko neta, neki proizvod za mršavljenje ili nešto drugo, što se promoviše.

Rezime.


Web marketing se razvija i postoje nove taktike, ova taktika će biti dosta korišćena u 2015 godini, takvi su trendovi i predikcije. Živeli!

Comments

Popular Posts