Selo moje, za što si tako malo?

Naša sela u Srbiji su skoro opustela, što nevalja za poljoprivrednu proizvodnju, jer bez jakog sela nema ni velikog stočnog fonda niti jeftine hrane. Kako do jeftine hrane? Do jeftine hrane možemo doći samo povećavanje ponude poljoprivrednih proizvoda na tržištu. Uvoz hrane treba svesti na najmanju moguću meru jer Država Srbija ima velike kapacitete da ponudi poljoprivredna dobra na tržištu. Klima nam je odlična i uslovi jako dobri. Imamo dosta obradivih površina i to je dobro.

Politikom regionalnog razvoja treba motivisati ljude da ostanu da žive na selu, kako? Tako što nudi garantovani otkup poljoprivrednih proizvoda, čega nema kod nas. Seljaci se snalaze sami, što je žalosno, jer nema organizovanog tržišta i vodi se politika slobodnog tržišta u sektoru privrede, što je presedan u svetu, jer se svuda vodi politika državnog protekcionizma.

Poljoprivreda je vrlo unosna grana delatnosti i treba je podsticati državnim merama, šta radi država, tako reći ništa, nude se subvencije i premije, ali nema organizovanog tržišta i izvoza poljoprivrednih dobara.

To je to za sada, a sada zdravo i čujemo se....

Comments

Popular Posts