Saradnja sa Grčkom ambasadom - povoljno.

Mislim da treba saradjuvati sa Grčkom i širiti našu medjusobnu saradnju, jer tamo živi dosta našeg naroda i saradnja bi trebalo da bude i veća, jer je to zemlja koja priuža velike mogućnosti po pitanju biznisa, kulture i lokalne saradnje uopšte. Mi možemo Grcima ponuditi naš zimski turizam, a oni nama njihovo more što je dobro izlekramirano, ali nismo iskoristili tu šansu da grke dovedomo na Kopaonik, Zlatibor, Brezovicu i Taru, jer to su lokacije za idealno zimaovanje. Naša politička saradnja bi trebalo da se odvija u tom pravcu i nikako drugačije. Jer su oni dobar narod sličan nama i zaslužuje posebnu pažnju.

Naš ambasador bi trebalo da pregovara sa grčkim ambasadormo o štirenju našeg turizma u Grčkoj jer je to slabo razvijno, zašto? Zato što o tome niko nije mislio studiozno i pedantno, to je velčiki greh naših političkih čelnika, koji rešavaju neka pitanja koja su možda rudimentarna, ali razvoj turizma u Srbije je jako zapostavljen, je mislim tako.

I to je to.....

Comments

Popular Posts