Prosvetna politika i njeni faktori.

Prosveta je izuzetno važna grana društva. Ona edukuje decu ali i odrasle o nekim elemntima koje nazivamo naukom.

Prosvetna politika je majka našeg naroda. Ona mora bit takva da zadovoljava sve svetske standarde i norme koje jedno društvo propiše. Te norme su savremena informisanost i preciznost u iznošenje naučnih činjenica. Te naučne činjenice bi trebalo da se interpretiraju na razumnljiv i prikladan način, zavisno od doba osobe koja uči neku neučnu oblast. Mislim da je nauka važna i da se treba njoj posvetiti, na taj način da se deca osećaju lepše u školi i da zavole nauku. To treba biti tako. Jer u drugačijim uslovima deca gube intres za naukom, što je odskočna daska društva u celini.

Politika mora svojim merama da koriguje ove pojave u društvu i da sankcioniše sve negativnosti. Kao što su: depotizam u školstvu, izbor pravog gradiva za decu ili prave naučne forme izražavanja. To se mora urediti zakonskim merama i političkim delovanjem. Tako da se treba bazirati na reformu prosvetnog sistema i na korake koje se moraju preduzetu u tom pravcu. Naša aktivnost je da to sve pratimo i da damo završnu reč, jer bez toga ništa. Naša prosveta za sada dosta zostaje za svetom, po pitanju uslova studiranja i obrazovanja, tako da to treba ispraviti. Nije čudno što se dešavaju protesti studenata u nas.

Prosveta je važna grana društva i treba je stalno unapredjivati...

Comments

Popular Posts