Politika i nervno rastrojstvo.

Da li političari pate od stresa, odlučite sami..

Ja mislim da je politika jako stresan posao. Oni imaju veliku odgovornost pred narodom i moraju da daju dobre rezultate, ako se ne dokažu za vreme mandata, onda oni ne prelaze cenzus i ne ulaze u skupštinu. Tako da je važno da budu idealni ljudi koji čine razne kompromise i ustupke jedni drugima, kako bi parlament mogao da funkcioniše. Mislim da je to vašno po bezbednost i opstanak naše zemlje.

Da li je stres govoriti za skupštinskom govornicom, mislim da jeste. Morate biti odlučni, sigurni i znati šta pričate. Da li treba biti dobro pripremljen, misllim da treba jer, se sednice najavljuju i svi imaju program rada. Tako da su oni dobro pripreljeni i imaju jako spreman siže o čemu će da prićaju. Taj siže je posebno razmatram na odborima stranaka, i možda se oko njiega skupila odredjena grupa glasača i rukovodstvo partije. Mislim da je to jako odgovorno i problematično jer moraš da opravdaš svoju tezu na dva mesta u stranci kao i u parlamentu

Tako da je to kratak opis toga, za sada toliko...

Comments

Popular Posts