Odnosi sa UN povodom mirovnih operacija.

Spoljna politika Srbije treba da bude mirovinska, to znači da treba izaći u susret UN po pitanju svih uslova i kretirijuma, jer su UN vrlo važan faktor stabilnosti u svetu. Moje mišljenje je da treba učestvovati i u drugim projektima UN, kao što su pomoći unesrećenim u katastrofama. pomoć gladnima, i slično. Tu nismo pokazali nikakvu aktivnost, što mora i treba da bude ispraćeno. Na taj način će mo steći ugled u svetu i dobiti status uredjene i zemlje i zemlje koja je spremna da saraduje, to zanači da smo otvoreni a ne iza gvozdene zavese.

Odnosi na Kosovu će se normalizovati upravo ovom aktivnošću državnih organa. Na taj način kosovski albanci nemaju alibi da nas optuže da nismo kooperativni i da smo zaostala nacija. Moramo se boriti i pratiti svetske trendove u medjunarodnoj politici a to su: stabilnost, otvorenost, saradnja. To su stvari kojima treba da težimo ukoliko želimo da napredujemo na putu ka uspehu i zemlju dovedemo do uspeha.

Moj stav je da su mirovinske operacija za UN jako važna stvar jer je to otvorenost i saradnja sa svetom, tako da poštujemo trendove savremene medjunarodne politike. Mislim da treba biti otvoren jer je to pošteno i iskreno, samo se to traži i ništa više..

Za sada toliko....

Comments

Popular Posts