Od Japana tri miliona evra.

Kako doći do stranih investicija koje su nam neophodne u Srbiji, preko Medjunarodnih trgovinskih sporazuma. Za sada Srbija ima koliko ja znam dva Medjunarodna trgovinska sporazuma: jedan je sa Ruskom federacijom a drugi sporazum je CEFTA sa bivšim članicama Jugoslavije. To je dosta malo. Državna uprava nije uspela da iskoristi šanse koje je imala. Ovo je jedna šansa da Država Srbija traži Medjunarodni trgovinski sporazum sa Japanom, pošto su ispružili ruku pomoći i to treba iskoristiti.

Medjunarodni trgovinski sporazumu jačaju privredu zemlje dugoročno jer se spoljnotrgovinski bilans popravlja, izvoz raste a devizne rezerve su veće i samim tim je garantovana stabilnost domaće valute. Stabilna valuta je snažan element u makroekonomskoj politici zemlje, jer na taj način su cene stabilne i potrošnja društva raste, sa rastom potrošnje raste i DBP, i dohodak per capita po glavi stanovnika, a tako dolazimo do većeg životnog standarda stanovništva.

Stanovništvo danas u Srbiji imaju jako mala primanja i mislim da bi trebalo da budu veća, kako? Jačanjem realnog sektora privrede, putem mera makroekonomske politike u zemlji i promocijom zemlje kao perspektivne za strana ulaganja., i to je to.

Za sada dovidjence...

Comments

Popular Posts