Nacionalne manjine i monopol.

Da li u našoj državi postoji neki privredni monopol koji drže pripadnici nacionalnih manjina, mislim da nema, zašto?

Molnopol je oligarhija jedne vlasti i upravljanje čitavom jednom granom privrede, gde vi diktirate cenu koštanja te usluge ili proizvoda, ko drži monopol kod nas. To su uglavnom javna preduzeća, u stvari država. Da li neko od nacionalnih manjina pribegava tim merama, mislim da ne. Uglovnom su pripadnici nacionalnih manjina pošteni ljudi koji zarađuju svoju koru hleba na pošten način, i ne učestvuju u nikakvim intrigama niti u nikakvim poslovima koji su nelagalni.

Što se tiče kriminala i sive zone, srtvari su ujednačene, po meni, jer ima i naših i njihovih. Tako da je to posledica pre svega siromaštva u državi i neurađene ekonomije koja slabo posluje. Kako do boljih ekonomskih parametara to niko nezna, jedino ako se uključimo svi u akciji za bolje sutra jer je to važno i prosperitetno. Moramo uključiti sve  radi boljeg standarda. Da li neki od nacionalnih manjina zapošljavaju ljude, mislim da je tako, zato ih moramo poštovati i ceniti i ako su oni pripadnici druge vere i nacije. Ja imam dosta prijatelja koji su druge nacije i sa njima sam dobar i nikada me nisu izneverili.

To bi bilo što se tiče monopola i nacionalnih manjina.

Comments

Popular Posts