Mislite li na milosrđe?

Milosrđe je važna stvar, bez toga nema pravog bratoljublja, niti Bogoljublja, a shvatićete zašto?

Milosrđe je čin dobrote prema drugome, ko je dobar i pruža obilje milosrđa drugome, je dokazao da je zaslužio od Boga veliku nagradu. Ta nagrada može biti, možda nova kuća, možda veća plate ili nešto drugo. Ako ne činite dela milosti Bog će vam okrenuti leđa jer niste dobročinci i niste ispravni. To je najvažnije, naša dobra dela, jer tako se život na zemlji popravlja, na neki način. To mora da bude rutina koja se svakodnevno dešava, bez toga nema nikakakve Božije milosti i Bog je tu nemoćan da pomogne, ovako Bog može učiniti dosta,. jer Bog je dobar i hrabar i čini dobra dela.

Zamislite život bez Boga, to je skoro nemoguće jer je Bog uvek prisutan. Bog je sa nama uvek i uvek nas uči kakvi treba da budemo. To znači da treba da budemo dobri i da ga slavimao, kako? Tako što će mo se moliti i ići na propoviedi i na službe u Hramove, jer to je naša služba i dužnost prema Bogu, bez toga nema dobrog čoveka. Čovek koji je otuđen od Boga je zao i čini razna zla i podvale, ali to je druga stvar, o tome nećemo pričati, pošto je to bezbožno. Mislim da je snaga Boga velika i da on može puno pomoći svima koji mu se mole i veruju u njege. Morate biti pobožni i odani Bogu, kome? Zavisno u kom ste duhovnom sistemu. Mi Srbi smo uglavnom Hrišćani, tako da možete da praktikujete tu veru, jer je dobra i ispravna.

Budite dobri i verujte u Boga i svi problemi će vremenom nestati....

Comments

Popular Posts