Koliko se često molite?

Trebalo bi da popričamo o jednoj temi koja je vrlo važna. Koliko se često molite? Molitva je vrlo važna stvar u životu svakog čoveka, onaj ko se moli Bogu, može očekivati bolji život i uspeh u poslu, kako? Tako što Bog ispunjava onima koji se mole, oni koji to ne rade, oni i ne zasužuju Božiju pomoć. Božija pomoć je važna i vodi nas u bolje sutra, jer je to sila koja nam pomaže. Ona pomaže stalno i nikada se nezaustavlja. Kako do toga da dobijemo Božiju pomoć? Tako što će mo molitvu ponavljati više puta. Onaj ko molitvu ponavlja tome se ona i ispuni.Zašto je to tako? To je zbog toga što Bog traži od nas neki trud. Trud je važan i zbog toga treba da budemo istrajni. Ko je istrajan taj i uspe ko nije, taj ne dobija ništa.

Molitava je elemenat mnogih duhovnih praksi,zašto? Zato što je to izraz koji čoveku dokazuje da je uz Boga, znači on mu se obraća i na taj način on pokazuje svoju veru. Vera je važna i bez nje nema pravog odraza ka duhovnosti, jer je duhovnost izraz koji čovek sam sa Bogom uspostavlja. Taj izraz je jedinstven i za svakog čoveka individualan, jer je to dokaz njegovog postojanja i njegove težnje ka Bogu.

To su neke misli o molitvi,što sam sada napomenuo, mislim da je važno da je praktikujemo jer bez toga nema uspeha u životu, jer kroz molitvu se dešavaju čuda, onima koji iskreno veruju.

To je to za sada....

Comments

Popular Posts