Knjiga - da ili ne

Knjige mogu biti poučne, za neke da za neke ne, i toje to. Po meni knjige mogu biti poučne ako otkrivaju neku istinu o nečemu što me intresuje, ono što me ne zanima nije me briga. Treba čitaiti ali umenreno jer od mnogo čitanja ljubavnih romana, čovek stvori krivu sliku o životu i misli da je sve idealno. Naročito ako se čitaju romani iz KIOSKA.

U romanima iz kioska je sve idealno. Svaka svadja izmedju ljubavnika se završava brakom. U životu da li je tako, to je veliko pitanje. Voleo bih da se oženim, sa devojkom koju ću voleti, pa i ona mene, jer to valjda tako ide. Vremenski. Jer prava ljubav se tek tada pokaže, kada se iskuša na jedan duži vremenski period. I toje to.

Do sledećeg vidjenja dovidjence....

Comments

Popular Posts