Energetska efikasnost - politika države.

Traganje za resursima i energetskim kapacitetima je odlika savake odgovorne države, kako je kod nas, primećuju se neke promene.

Ono što moram da spomenem je novi zakon o izgradni sistema za prenos električne enrgije. To je ozbiljan poso, te elektrane bi nam dobro došle , jer povećavaju naše kapacitete u električnoj energiji, tako da bi je manje uvozili i na taj način umanjili naš spoljnotrgovinski deficit koji je dosta velik. Ako bi uspeli kao neke zemlje da steknemo energetsku nezavisnos i održivost, tada bi mi bili jako napredna zemlja. Moramo ozbiljno misliti o tome i razvijati te potencijale.

Koji su to prirodni resursi koji su nedovoljno iskorišćeni kod nas, To je pre svega energija vetra, na osnovu tog projekta, možemo uštedeti veliku količinu električne enrgije, slabo su iskorišćeni i potencijali sunca, koje nas snabdeva energijom tokom cele godine, jer je ono uvek aktivno. Država bi trebala da investira u ove projekte i ozbiljno se pozabavi ovim pitanjima. Tako će mo rešiti mnoge probleme u privredi i postati energetski efikasna zemlja. To će biti velika prednost u odnosu na ostale zemlje u regionu.

Energetska efikasnost je jako važna i morate se boriti za nju, mi mladi moramo pokazati inicijativu i učestvovati u ovim projektima.

Comments

Popular Posts