Da li su nacionalne manjine ugrožene.

Da li je neko pripadnost neke nacionalne manjine, evo nekoliko reči o tome da li su ugroženi od nekih grupacija.

Mislim da je stanje kod nas dosta dobro. Jedino što kvari prosek je Kosovo i Metohija, jer je tamo bio rat, Taj rat je još uvek u sećanjima mnogih tako da se te stvari još nisu zaboravile. Moramo unaprediti stanje na tom polju. Tako što će mo propagirati prijateljske odnose sa kosovskim albancima jer EU to od nas traži. Ako želimo u EU onda moramo da poštujemo neka pravila. Da li treba da štitimo naš narod tamo, mislim da treba. Zaštita Srba u toj pokrajni ili državi, videće se, je važna jer mora postojati međusobni reciprocitet u vezi ovog pitanja. Ovo pitanje je važno i zaslužuje svaku pažnju.

Nacionalne manjine se moraju poštovti i ceniti, tako što se njima mora ugađati i dati im sva garantovana prava jer bez toga nema demokratije. To što se neki busaju da su nacionalisti, nije dobro jer od nacionalizma nema ništa jer su trenutni trendovi u društvu integracionalizam i ujedinjenje, bar kada je rečo Evropi. Evropski samit za prava   gradjana je institucija koja odlučuje o bitnim stvarima po pitanju nacionalnih manjina, tako da se njen glas mora poštovati i ceniti i mora im se izaći u susret. Naša diplomatija mora da odgovara na njihove provokacije suzdržano i sa puno pijeteta, jer je tako bolje.

To su neke smernice kada je reč o nacionalnim manjinama u Srbiji.

Comments

Popular Posts