Pages

Wednesday, 3 June 2015

MLM šeme kod nas.

MLM kod nas nije mnogo cenjen, zašto? Zato što ljudi neznaju kako da ga rade.

Mnogi misle da je mlm nešto jako loše. Misle da je u pitanju neka prevara, ali nije, nego možda pošten posao. Kako? Mora se znati na kojim principima počiva ovaj biznis:


  1. Poštenje,
  2. Upornost,
  3. Moć ubedjivanja
  4. Samodisciplina.

To su osnovni principi. Bez toga se nemože zamisliti dobar tim lider. Tim lider je osoba koja prospektuje, odnosno vrši regrutaciju novih članova i ekipira i motiviše ih tako da oni medjusobno saradjuju u cilju ostvarivanja medjusobne koristi, a to je održivost tog sistema distribucije proizvoda.

Ovaj sistem distribucije je smisljen u Americi, i mogu vam reći da nije tako loš. Možete se nagraditi, radeći ga. Ali kako?

Čitajte me dalje, pa će biti više reči o tome.
Post a Comment

Copyright Text