Web marketing, kako uslovi plaćanja utiču na konverziju vaše prodaje na internetu, kratak sadržaj.

Danas će biti reči o uslovima plaćanja, kada prodajete nešto online. Ovo je vrlo važno jer može povećati vašu prodaju i konverziju vaših stranica.

Kakve uslove plaćanja možemo nuditi, razlog za akciju.


Mnogi sajtovi prosto ponude cenu. Ona je fiksna i nema ničega fleksibilnog u tome. Nedaju nikakve popuste, kupovinu na više rata, ili odloženo plaćanje. To je pogrešno.

Web marketing treba da bude tako koncipiran da uzima i te stvari u obzir, kako? 

Programeri treba da programiraju više opcija za plaćanje, tako što će ponuditi razne mogućnosti kupovine, što će biti pristupačnije za kupce, pogotovo kada se radi o skupim proizvodima.

Rezime.

Razne opcije plaćanja su važne i treba voditi računa o tome. Na taj način izlazite u susret vašim kupcima i ostvarujete veću korist na tržištu.

Comments

Popular Posts