SEO, poziv na akciju kao elemenat vašeg posta, nova taktika u 2015 godini.

Počećemo nešto da objašnjavamo o mogućnosti pisanja interaktivnog posta, jer su to trendovi u 2015 godini.

Šta je to interaktivan članak.


Interaktivan članak je tekst o nekoj temi koji u sebi sadrži interakciju sa čitaocima, kao što je na primer poziv na akciju. 

To su novi trendovi u SEO praksi to mora da bude iskuljučivo zastupljeno kod komercijalnih blogova, mada se preporučuje kod svih tipova web prikaza.

Interaktivan članak je postao deo vaše svakidašnje SEO prakse, to mora da se radi tako što se na kraju članka pisac bloga obrati sa pozivom na akciju.

Google će ovakve članke da nagradi i imaćete veći promet i publiku.

Rezime.


SEO je važna stvar za vaš blog, morate ga stalno raditi jer bez toga nema uspeha, zato za više informacija pratitie me na Google +, i to je to.

Comments

Popular Posts