Politika nije za svakoga.

Da li je politika aktivnost koji može praktikovati svaki čovek, to je pitanje koje je vrlo zanimljivo. Političar treba da ima sledeće sposobnosti. Mora biti: vispren, inteligentan, pošten i istrajan. Bez toga nema uspešnog političara. Politika je delatnost razvoja društva i čoveka, kako posredno tako i neposredno, jer to je veština upravljanja državom, što je važna aktivnost za sve nas. Od politike živimo svi i to je nešto najvitalnije za nas i našu državu. Mormo birati političare koji će nas voditi napred koji će biti pouzdani i saradnici sa svetom jer bez toga ništa.

Političar je odgovoran onoliko koliko mu je stalo da unapredi svoj narod, kako to meriti. Samo njegovom aktivnošću u predizbornoj kampanji, kampanja nam govori sve. Šta treba gledati. Treba gledati njegovu predanost, istrajnost i odlučnost, jer to je najveće što se može tražiti od političara. Mislim da je politika važna grana društva isto tako kao i privreda, šta je važnije odlučite sami. Morate biti pošteni i odlučiti oko toga. Po meni je važnija privreda jer to su nova radna mesto, što nam svima treba.

Moja porodica nije politički aktivna, što mi je malo krivo, ali ja pokušavam da se pomalo aktiviram preko stranke SPS-a.Мslim da je to dobra i perspektivna stranka i da će doneti dobro ovm narodu, kada, kada se stvore uslovi za to.

Za sada toliko...

Comments

Popular Posts