Politika kao majka.

Da li je politika majka, odlučite sami...

Da bi politika bila majka ona mora biti ispravna. Šta to znači? To znači da je svrsishodna, to je pojava koja je važna za blistavu karijeru političara. Ta karijera se razvija stalnim angažovanjem i promišljanjem, onda je politika naša majka. Politika se uči i na greškama, zato političar mora dobro poznavati istoriju, jer bez poznavanja prošlosti ne mogu se donositi dobre političke odluke, koje moraju biti dobre i ispravne, dobre političke odluke su zamajac našoj politici a kako do njih?  Samo analizom stanja i prikupljanjem informacija sa terena, zato političari treba da imaju ljude koji ih izveštavaju o pojavima u društvu.

Da bi politika bila majka ona mora da teši, a šta to znači? To znači da se moraju plasirati informacije o dobrim stvarima koje su urađene na terenu. narod tada ima neku alternativu, neku nadu da će stvari da se poprave, jer to očekujemo svi. Da stvari budu bolje u našoj državi i da se u njioj dobro živi, jer bez toga su mnogi razočarani i melanholični, što ne vodi ka uspehu države i društva. Potrebno je da su ljudi pošteni i zaintresovni da učestvuju u političkim inicijativam jer je to važno i produktivno, bez produktivnosti nema uspeha ni u privredi ni u društvu.

Mudrost je važna stvar, kako je steći? Čuli ste moje mišljenje...

Comments

Popular Posts