Diplomatija kao lek.

Da li diplomatija može promeniti naše živote, ja mislim da jeste.

Diplomatija je veština pregovaranje sa inostranim misionarima i predstavnicima koji su došli kod nas radi međusobne saradnje. Međunarodna saradnja je važna stvar, jer od toga zavisi da li će mo imati spoljnotrgovinsku saradnju ili ne. Spoljnotrgovinska saradnja povećava naš državni budžet kako, preko carina i taksi, tako da je to dobro i korisno. Koliki prilivi mogu biti za državu, ja mislim veliki je se na taj način puni naš budžet i naše nacionalno bogatstvo, koje mora biti veliko kako bi bili bogata zemlja.

Bogatstvo se stiče samo pravom inicijativom a diplomatija je pravi lek za to. Diplomatija je najveća zamka unutrašnje politike. Ukoliko nam je spoljna politika loša naši unutrašnji napori su uzaludni. Tako da je važno da to sve bude usklađeno, kako spoljna tako i unutrašnja politika. Napor države u tom pravcu treba da bude intezivan i clishodan jer bez toga nemamo prave vrednosti u društvu. Moramo misliti na to i raditi na tome jer jedino tako uspevamo u saradnji sa svetom. Ne smemo biti izolovani niti nacionalisti jer to nije dobro.

Diplomatija nam daje dobru priliku da se dokažemo u svetu i kod nas.

Comments

Popular Posts